KONTAKT OSSHovedsiden

UNGDOMSLAGET
Bli medlem
Styret

Utleie - informasjon

Historikk
Årets arrangementer
Hvem er hva i 2007


FELLES INFO
Aktivitetskalender
Linker
Kontakt oss


Teaterlaget


 

 

 


 Ungdomslaget

  Leder: Ståle Jørstad Tel: 97 14 64 87

  Kasserer:     Odd Arne Winje 74 15 57 66 / 41 23 72 12 

  Kontakt utleie:  Magne Røvik, tlf: 74 15 57 70 mobil: 90 57 16 78 

  Postadresse:  UL Øyna v/ Ståle Jørstad
                       Utøyvegen 430 B
                       7670 INDERØY 

  Fakturaadresse:   UL Øyna v/Odd Arne Winje  
                             Utøyvegen 740
                             7670 INDERØY

  Kontonr:  4451 46 38877
  Org.nr: 992 406 771


 Teaterlaget:

  Leder: Bente Melhus Tel: 93 42 32 96 

  Fakturaadresse: Teaterlaget i U.L. Øyna
                           v/ Atle Buan
                           7670 INDERØY

  Org.nr:  975 469 662


 Barnelaget:

  Leder:  Christine Steinsli Tel: 74 15 59 30


Vedlikehold internettsidene:
   Send gjerne synspunkter og innspill til evt nye tema/saker på sidene til 
   Anne Haga på e-post: web@oynheim.no


2004